fbpx

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Δυνατότητα Πληρωμής και με Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα

Καύσιμα και τι πρέπει να ξέρετε

Ποιά είναι τα οφέλη από την χρήση των βενζινών της ελίν;

Οι βενζίνες ποιότητας της ελίν βοηθούν στην απρόσκοπτη λειτουργία του κινητήρα και ειδικότερα:

 • στη μέγιστη απόδοση από πλευράς ιπποδύναμης
 • στη δημιουργία ευκολόκαυστου μείγματος
 • στην άμεση δημιουργία σπινθήρα για την ανάφλεξη του μείγματος
 • στην ομαλή καύση του μείγματος
 • στην ελαχιστοποίηση των καυσαερίων
 • στην προστασία του συστήματος παροχής καυσίμο
Τι συμβαίνει όταν έχουμε "παρουσία νερού" ή "νερωμένη βενζίνη";

Γενικά επικρατεί η άποψη ότι ασυνείδητοι πρατηριούχοι επί τούτου βάζουν νερό στην βενζίνη για λόγους αισχροκέρδειας.

Στην πραγματικότητα, βενζίνη και νερό δεν αναμιγνύονται, εάν για κάποιο λόγο υπάρχει νερό στην βενζίνη αυτό αμέσως κατακάθεται και δημιουργεί χωριστό «στρώμα».

Η ύπαρξη νερού στις δεξαμενές αποθήκευσης βενζίνης μπορεί να οφείλεται σε κάποια διαρροή της δεξαμενής, βροχή, λειώσιμο του χιονιού, σε απουσία καπακιού ή σε όχι καλά τοποθετημένο καπάκι. Προς αποφυγή λοιπόν τυχόν εισροής του στα οχήματα οι γραμμές αναρρόφησης των δεξαμενών στα πρατήρια ευρίσκονται περίπου 15 εκ πάνω από το έδαφος. Υπάρχει περίπτωση βέβαια όχημα να γεμίζει με βενζίνη την στιγμή κατά την οποία το πρατήριο εφοδιάζεται με καύσιμα και τότε η πιθανότητα να γεμίσει και νερό με την βενζίνη είναι υπαρκτή λόγω της έντονης ανάδευσης.

Πώς αλλιώς όμως μπορεί να εξηγηθεί τυχόν παρουσία νερού στο ρεζερβουάρ;

Λόγω ικανής πτώσης της θερμοκρασίας και αντίστοιχης συμπυκνώσεως, φαινόμενο το οποίο λέγεται «tank breathing». Η ποσότητα νερού η οποία σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι αρκετά μικρή και δεν είναι ικανή να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο όχημα. Προβλήματα στο όχημα εμφανίζονται όταν στο ρεζερβουάρ η ποσότητα νερού υπερβαίνει τα 4 λίτρα.

Ποιά είναι τα οφέλη από την χρήση πετρελαίου κίνησης της ελίν;

Το πετρέλαιο κίνησης της ελίν συντελεί στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των κινητήρων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων ώστε να επιτυγχάνεται:

 • Μέγιστη ισχύς
 • Χαμηλή κατανάλωση
 • Μικρή περίοδος υστέρησης αυτανάφλεξης
 • Λειτουργία κινητήρα σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • Χαμηλοί ρύποι
 • Χαμηλός θόρυβος
 • Λιπαντική ικανότητα
 • Σταθερότητα (μακροβιότερη λειτουργία φίλτρων)
Πώς επηρεάζεται η ισχύς του κινητήρα από την ποιότητα του ντήζελ;

Γενικά κύριος παράγοντας της ισχύος του κινητήρα είναι η κατασκευή της μηχανής. Εάν όμως το ιξώδες του πετρελαίου κίνησης είναι εκτός προδιαγραφομένων τιμών, έχουμε χαμηλή απόδοση του κινητήρα και υψηλή κατανάλωση καυσίμου.

Σε τι οφείλεται ο ιδιαίτερος και φανερά αντιληπτός θόρυβος των πετρελαιοκινητήρων;

Ο θόρυβος στους πετρελαιοκινητήρες είναι αποτέλεσμα θορύβου των μηχανικών μερών και της καύσης. Οι ιδιότητες του καυσίμου επηρεάζουν μόνον τον θόρυβο της καύσης. Στους πετρελαιοκινητήρες το ντήζελ αυτοαναφλέγεται λίγο μετά την έγχυση.

Σε αυτό τον χρόνο υστέρησης το καύσιμο ατμοποιείται και αναμιγνύεται με αέρα στον θάλαμο καύσης.Η καύση προκαλεί απότομη απελευθέρωση θερμότητας και απότομη αύξηση της πίεσης στον θάλαμο καύσης. Η απότομη αύξηση της πίεσης ευθύνεται για το «κτύπημα ντήζελ» το οποίο είναι φανερά αντιληπτό στους κινητήρες ντήζελ.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε αισθητά το "κτύπημα" ενός κινητήρα πετρελαίου;

Ο αριθμός κετανίου μετρά την ευκολία με την οποία το ντήζελ αυτοαναφλέγεται στον θάλαμο καύσης. Είναι σημαντικός παράγοντας και σχετίζεται με την εκκίνηση σε χαμηλή θερμοκρασία και την ομοιόμορφη καύση. Καύσιμο με υψηλό αριθμό κετανίου έχει μικρή περίοδο υστέρησης αυτοανάφλεξης, ενώ ντήζελ με χαμηλό αριθμό κετανίου έχει μεγάλη περίοδο υστέρησης αυτοανάφλεξης. Επομένως αυξάνοντας τον αριθμό κετανίου, μειώνεται η περίοδος υστέρησης αυτοανάφλεξης και μειώνεται και ο θόρυβος από το «κτύπημα».

Πλεονεκτήματα χρήσης Υγραερίου

Η χρήση του υγραερίου ως καυσίμου αυτοκίνησης έχει αρκετά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα αφού σύμφωνα με μελέτες, η χρήση του συνεπάγεται μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων αζώτου καθώς και βλαβερών σωματιδίων.

Το 2004 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπομπής ρύπων επιβεβαίωσε, ύστερα από τεστ που έγιναν σε τέσσερα διαφορετικά ανεξάρτητα εργαστήρια στην Ευρώπη, ανάμεσα σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και υγραέριο, ότι το τελευταίο είναι περιβαλλοντικά πολύ πιο φιλικό.

Πιο αναλυτικά η χρήση υγραερίου ως καύσιμο στην αυτοκίνηση συνεπάγεται μείωση σε σχέση με την αμόλυβδη:

20% μειωμένες εκπομπές CO2, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου ως ένα από τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου

Πάνω από 100% μείωση σε οξείδια του αζώτου NΟx, τα οποία είναι υπεύθυνα κυρίως για την δημιουργία αιθαλομίχλης
Μειωμένες εκπομπές σωματιδίων τα οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα

Στα πλεονεκτήματα του υγραερίου ως καύσιμου κίνησης συγκαταλέγεται και η οικονομία καθώς η τιμή του είναι σημαντικά μικρότερη από της βενζίνης. Επίσης, εκτιμάται ότι συμβάλλει και στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του κινητήρα καθώς διατηρεί καθαρά τα λιπαντικά και τα μπουζί.

Η χρήση υγραερίου ως καυσίμου κίνησης μπορεί να γίνει από όλα τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα με κατάλληλη μετατροπή αναλόγως τον τύπο του αυτοκινήτου.

Η μετατροπή γίνεται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο-μηχανικό με άδεια λειτουργίας συνεργείου, τοποθέτησης– συντήρησης και επισκευής συσκευών υγραερίου στα αυτοκίνητα και με αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος από τον μηχανικό.

Το υγραέριο ως καύσιμο είναι εξίσου ασφαλές με τη βενζίνη, καθώς:η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής και η απουσία οξυγόνου αποκλείουν την πιθανότητα έκρηξης σε πιθανή διαρροή, το αέριο διαχέεται στο περιβάλλον και δεν συγκεντρώνεται στο γύρω χώρο όπως τα υγρά καύσιματο σύστημα καύσης προστατεύεται από κατάλληλες βαλβίδες (αντεπιστροφής, υπερβολικής ροής, μεγίστης στάθμης, ασφαλείας).